Prejsť na obsah

Kontrola spravodajských služieb

Kontrolné výbory NR SR pre spravodajské služby zlúčime do jedného. Jeho členmi a členkami budú okrem poslancov/poslankýň aj osoby zastupujúce úrad verejného ochrancu práv, NKÚ či kancelárie prezidenta/prezidentky SR. Výbor vybavíme personálnym a technickým zázemím a legislatívnymi právomocami na reálnu kontrolu práce služieb. Sfunkčníme komisiu pre kontrolu nasadzovania informačno-technických prostriedkov.   Vytvoríme efektívny mechanizmus na
  • Kontrolné výbory NR SR pre spravodajské služby zlúčime do jedného. Jeho členmi a členkami budú okrem poslancov/poslankýň aj osoby zastupujúce úrad verejného ochrancu práv, NKÚ či kancelárie prezidenta/prezidentky SR. Výbor vybavíme personálnym a technickým zázemím a legislatívnymi právomocami na reálnu kontrolu práce služieb. Sfunkčníme komisiu pre kontrolu nasadzovania informačno-technických prostriedkov.

 

  • Vytvoríme efektívny mechanizmus na preverovanie občianskych sťažností na prekročenie právomocí spravodajských služieb.

 

  • Vytvoríme efektívny mechanizmus podľa medzinárodných štandardov pre whistle-blowerov a whistle-blowerky z prostredia spravodajských služieb. 

 

  • Budeme zverejňovať prierezové štatistiky v oblasti využívania špecifických oprávnení spravodajských služieb.

 

  • Vytvoríme inšpekciu bezpečnosntých zborov, pod ktorú budú spadať aj služby z pohľadu kontroly individuálneho výkonu príslušníkov a príslušníčok služieb.

 

  • Vytvoríme špecifický súdny senát, ktorý bude mať dostatočné logistické a personálne zázemie na posúdenie žiadostí spravodajských služieb na nasadenie informačno-technických prostriedkov. 

 

  • Vytvoríme odbor Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý bude mať oprávnenie efektívne kontrolovať vynakladanie finančných prostriedkov spravodajských služieb. 

 

  • Zavedieme mechanizmus súdneho preskúmania oprávnenia a primeranosti utajovania informácií. 

 

  • Odmietneme využívanie akýchkoľvek technológií umožňujúcich plošné a hromadné zbieranie informácií o ľuďoch.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare