Prejsť na obsah

Konkurencieschopnosť

Zlepšíme podnikateľské prostredie v pôdohospodárstve. Zjednodušíme a zosúladíme potravinové právo s právom EÚ, pričom sa zameriame na tzv. „goldplating“, kedy je slovenská legislatíva prísnejšia oproti európskym pravidlám. Podnikateľské prostredie zlepšíme tiež zjednodušením podmienok predaja z dvora tak, aby nebola dotknutá bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.   Aktívne podporíme spotrebu domácich potravín. Nárast spotreby domácich potravín
  • Zlepšíme podnikateľské prostredie v pôdohospodárstve. Zjednodušíme a zosúladíme potravinové právo s právom EÚ, pričom sa zameriame na tzv. „goldplating“, kedy je slovenská legislatíva prísnejšia oproti európskym pravidlám. Podnikateľské prostredie zlepšíme tiež zjednodušením podmienok predaja z dvora tak, aby nebola dotknutá bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.

 

  • Aktívne podporíme spotrebu domácich potravín. Nárast spotreby domácich potravín je najlepším spôsobom zníženia environmentálnej stopy pôdohospodárstva, podpory slovenského vidieka a zvýšenia ekonomickej výkonnosti pôdohospodárstva.

 

  • Dôraz kladieme na dlhodobé investície do výroby, ako je napríklad robotizácia či diverzifikácia cez investície do zelených zdrojov energie. Zlepšením technológií a investíciami do pôdohospodárstva prilákame novú pôdohospodársku generáciu. Legislatívne podporíme rozvoj agrovoltiky. 

 

  • Podporíme slovenské spracovateľské kapacity. Tie zabezpečia zvýšenú pridanú hodnotu slovenského pôdohospodárstva, férovejšie podmienky pre pôdohospodárov a pôdohospodárky a lepšie ceny pre ľudí.

 

  • Rozšírime podporu komerčných poistných produktov podporovaných z verejných zdrojov na riadenie výrobného a príjmového rizika a katastrofických rizík súvisiacich s klimatickými udalosťami.

 

  • Podporovať budeme životaschopné rodinné farmy, mladých farmárov a farmárky, a to zavedením redistributívnych platieb a zabezpečením lepšieho prístupu k pôdohospodárskym pozemkom zmenou podmienok prednostného práva doterajších nájomcov pozemkov. Nadviažeme na úspešnú prax start-up grantov SPP.

 

  • Podporíme horizontálnu spoluprácu medzi pôdohospodárskymi subjektmi a vertikálnu spoluprácu pôdohospodárstva a spracovania potravín. Cieľom je zvyšovať pridanú hodnotu a vyjednávaciu silu, a to aj vo vzťahu k veľkým odberateľom a dodávateľom. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare