Prejsť na obsah

Flexibilné vzdelávanie dospelých osôb a príprava na výzvy budúcnosti

Zavedieme programy rozvoja digitálnych zručností zamerané najmä na starších ľudí, ľudí s nízkou kvalifikáciou, ale aj na osoby v relevantných povolaniach ako napríklad verejná správa. Zadefinujeme digitálne zručnosti ako kľúčový komponent vzdelávania dospelých.    Zavedieme systém uznávania dosiahnutých vedomostí a zručností pre dospelých. Odklon od dôrazu na dosiahnutý stupeň vzdelania k dôrazu na nadobudnuté zručnosti, napríklad aj predchádzajúcou
  • Zavedieme programy rozvoja digitálnych zručností zamerané najmä na starších ľudí, ľudí s nízkou kvalifikáciou, ale aj na osoby v relevantných povolaniach ako napríklad verejná správa. Zadefinujeme digitálne zručnosti ako kľúčový komponent vzdelávania dospelých. 

 

  • Zavedieme systém uznávania dosiahnutých vedomostí a zručností pre dospelých. Odklon od dôrazu na dosiahnutý stupeň vzdelania k dôrazu na nadobudnuté zručnosti, napríklad aj predchádzajúcou praxou, samoštúdiom, kurzami a pod., otvára možnosti pre flexibilnejšie formy vzdelávania dospelých. 

 

  • Zavedieme kratšie vzdelávacie programy a profesijné doktoráty pre pružnejšie dopĺňanie chýbajúcich zručností a vedomostí. Podporíme tvorbu krátkych terciárnych programov a mikroosvedčení. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare