Prejsť na obsah

Finančná gramotnosť

Finančné vzdelanie zaradíme do študijných osnov na základných a stredných školách. Zaradením do povinných osnov zabezpečíme systematickú výučbu o financiách a taktiež znížime dnes vysoké regionálne rozdiely v ponuke finančného vzdelávania. Vidíme to rovnako dôležite ako “čítanie s porozumením”   Zabezpečíme vzdelávanie učiteľov a kvalitné podklady v oblasti finančného vzdelania. Zaradeniu základného finančného vzdelania do
  • Finančné vzdelanie zaradíme do študijných osnov na základných a stredných školách. Zaradením do povinných osnov zabezpečíme systematickú výučbu o financiách a taktiež znížime dnes vysoké regionálne rozdiely v ponuke finančného vzdelávania. Vidíme to rovnako dôležite ako “čítanie s porozumením”

 

  • Zabezpečíme vzdelávanie učiteľov a kvalitné podklady v oblasti finančného vzdelania. Zaradeniu základného finančného vzdelania do povinných študijných osnov musí predbiehať kvalitné vzdelanie učiteľov tak, aby žiakom mohli odovzdať kvalitné informácie. Na pedagogických fakultách preto zriadime predmet finančnej gramotnosti. V krátkodobom horizonte vytvoríme dodatkové vzdelanie vo forme školení. Pre školy zabezpečíme učebnice s kvalitnými sylabami. 

 

  • Navýšime finančnú podporu iniciatív v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré môžu krátkodobo suplovať chýbajúce celoplošné vzdelávanie. Iniciatívy a aktivity zo strany súkromného a verejného sektora sa dnes venujú práci s pedagógmi aj žiakmi a prispievajú tak k postupnému zvyšovaniu úrovne finančného vzdelania. 

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare