Prejsť na obsah

Efektívny digitálny štát bez korupcie

Jednotliví ministri a ministerky budú niesť zodpovednosť za napĺňanie cieľov digitálnej transformácie úradov vďaka jasným manažérskym cieľom a zadaniam vyjadrujúcim efektívnosť fungovania príslušných inštitúcií.   Vďaka automatizácii a oddeleniu digitálnych procesov od papierových budú procesy štátu bežať na základe dostupnosti údajov, nie na základe dostupnosti „rozhodnutí“. Zabezpečíme automatizované zápisy do registrov, ak sa údaj v
  • Jednotliví ministri a ministerky budú niesť zodpovednosť za napĺňanie cieľov digitálnej transformácie úradov vďaka jasným manažérskym cieľom a zadaniam vyjadrujúcim efektívnosť fungovania príslušných inštitúcií.

 

  • Vďaka automatizácii a oddeleniu digitálnych procesov od papierových budú procesy štátu bežať na základe dostupnosti údajov, nie na základe dostupnosti „rozhodnutí“. Zabezpečíme automatizované zápisy do registrov, ak sa údaj v inom registri zmení. Tento princíp výmeny údajov presadíme aj smerom od štátu do komerčnej sféry. 

 

  • Podporou digitálnych technológií dosiahneme optimalizáciu organizačných štruktúr úradov, zoptimalizujeme sieť obslužných pracovísk slúžiacich na kontakt s občiankou/občanom a podporíme vznik zdieľaných centier služieb. 

 

  • Principiálne zámery fungovania digitálneho štátu presadíme cez nový zákon o elektronickej verejnej správe, ktorý po 10 rokoch nahradí pôvodný zákon o eGovernmente.

 

  • Štátne systémy budeme prevádzkovať efektívne – pomocou využitia skutočných cloudových riešení na trhu, posilnením interných kapacít štátu a horizontálnymi úsporami medzi ministerstvami.

 

  • Dokončíme reformu nákupu IT v štáte. Podporíme širokú konkurenciu pomocou centralizovanej platformy IT zdrojov, ktorá sprístupní objednávky štátu širšiemu okruhu záujemcov a bude prehľadným spôsobom navigovať obstarávanie štátu pri zadávaní IT objednávok. Budeme aktívne pracovať s odbornou verejnosťou a subjektmi zastupujúcimi IT trh na prilákaní nových dodávateľov, myšlienok a riešení do štátneho IT s cieľom maximálne zvýšiť konkurenciu a hodnotu za peniaze. Vo verejnom obstarávaní zohľadníme špecifiká IT objednávok. Popri tradičnom spôsobe nákupu IT služieb a komodít zavedieme aj nové modely nákupu a dodávky IT projektov – agilný vývoj a nákup IT kapacít na princípe „time & material“ pre vhodne zvolené iniciatívy. 

 

  • Ukončíme tzv. „vendor lock-in“ pre problematické zmluvy na strategické IT systémy (najmä ústredný portál verejnej správy, systémy Finančnej správy a Sociálnej poisťovne).

 

  • Dokončíme reformu budovania kľúčových personálnych kapacít na strane štátu so zameraním na vyšší IT manažment, projektový manažment, produktových vlastníkov/vlastníčky a architektov/architektky. Presadíme pravidlá pre konkurencieschopné platové ohodnotenie kľúčových IT špecializovaných osôb na strane štátu.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare