Prejsť na obsah

Efektívne spravovanie štátnych podnikov

Od základu zmeníme nominačný proces manažmentu štátnych podnikov. Zrušíme politické nominácie do vedenia štátnych podnikov. Uchádzači/uchádzačky budú musieť prejsť verejným vypočutím, alebo budú vyberaní/é ad hoc komisiami zloženými z odborníkov a odborníčok na riadenie podnikov a predmetnú oblasť podnikania. Otvoríme výberové konania uchádzačom a uchádzačkám zo zahraničia so skúsenosťami s podobnými pozíciami.   Štátne podniky
  • Od základu zmeníme nominačný proces manažmentu štátnych podnikov. Zrušíme politické nominácie do vedenia štátnych podnikov. Uchádzači/uchádzačky budú musieť prejsť verejným vypočutím, alebo budú vyberaní/é ad hoc komisiami zloženými z odborníkov a odborníčok na riadenie podnikov a predmetnú oblasť podnikania. Otvoríme výberové konania uchádzačom a uchádzačkám zo zahraničia so skúsenosťami s podobnými pozíciami.

 

  • Štátne podniky a ich vedenia budú mať stanovené transparentné, dohľadateľné a pravidelne vyhodnocované výsledkové ukazovatele, ktorými sa bude jednoducho hodnotiť kvalita manažmentu. Manažment bude mať zodpovednosť za dodržiavanie týchto výsledkových ukazovateľov, na druhú stranu bude mať väčšiu nezávislosť od politickej reprezentácie.

 

  • Vláda vypracuje pravidlá výkonu štátneho vlastníctva, ktoré budú obsahovať tiež strednodobé a dlhodobé ciele daných podnikov a ich monitoring. Dokument bude obsahovať odôvodnenie štátneho vlastníctva individuálne pre každý štátny podnik. 

 

  • Ministerstvo financií bude mať nárok na všetky dáta o podnikoch a bude povinne informovať vládu, parlament a verejnosť o výsledkoch a plnení výsledkových ukazovateľov.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare