Prejsť na obsah

Digitálne zručnosti

Presadíme reformu vzdelávacieho kurikula, podporu rozvoja digitálnych zručností učiteliek a učiteľov a vybudovanie Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania.   Podporíme rekvalifikáciu pracujúcich a vzdelávanie v digitálnych zručnostiach priamo vo firmách (zavedieme tzv. individuálne vzdelávacie účty, pomocou ktorých budú môcť zamestnávateľské subjekty prispievať svojmu zamestnanectvu na rozvoj digitálnych zručností).   Zjednodušíme pravidlá a administratívne povinnosti
  • Presadíme reformu vzdelávacieho kurikula, podporu rozvoja digitálnych zručností učiteliek a učiteľov a vybudovanie Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania.

 

  • Podporíme rekvalifikáciu pracujúcich a vzdelávanie v digitálnych zručnostiach priamo vo firmách (zavedieme tzv. individuálne vzdelávacie účty, pomocou ktorých budú môcť zamestnávateľské subjekty prispievať svojmu zamestnanectvu na rozvoj digitálnych zručností).

 

  • Zjednodušíme pravidlá a administratívne povinnosti pre podporu prísunu študentov/študentiek a pracovníkov/pracovníčok v oblasti IT z tretích krajín (napr. Ukrajina).

 

  • Podporíme zvýšenie podielu žien v IT najmä formami propagácie IT ako kariérnej cesty u študentiek stredných škôl, kariérneho poradenstva a sieťovania a podpory rekvalifikácie a adaptácie žien v IT po kariérnej pauze.

 

  • Podporu štátu zameriame aj na znevýhodnené skupiny (ľudia v seniorskom veku, osoby so zdravotným znevýhodnením) s cieľom zvýšiť digitálnu inklúziu. Podporu budeme smerovať na vytvorenie siete digitálnych vzdelávacích centier pre znevýhodnené skupiny, poskytovanie školení v tejto oblasti a vybudovanie a prevádzku online platformy na testovanie a kontinuálny rozvoj digitálnych zručností v dlhodobom horizonte. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare