Prejsť na obsah

Digitálna transformácia hospodárstva a spoločnosti

Budeme presadzovať aktívne zapojenie Slovenska do tvorby európskeho regulačného rámca pre digitálne technológie a presadzovať jeho efektívne zavedenie do praxe na európskej a národnej úrovni tak, aby nová regulácia prispela k ochrane základných práv a slobôd a nepredstavovala nadmerné regulačné bariéry pre inovačný potenciál. Zasadíme sa za to, aby sa v novej vlne európskej digitálnej
  • Budeme presadzovať aktívne zapojenie Slovenska do tvorby európskeho regulačného rámca pre digitálne technológie a presadzovať jeho efektívne zavedenie do praxe na európskej a národnej úrovni tak, aby nová regulácia prispela k ochrane základných práv a slobôd a nepredstavovala nadmerné regulačné bariéry pre inovačný potenciál. Zasadíme sa za to, aby sa v novej vlne európskej digitálnej regulácie neopakovali administratívne náročné postupy implementácie GDPR. 

 

  • Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie. Zoptimalizujeme sieť informačných bodov o potenciáli digitálnej transformácie pre slovenské podniky (One-Stop-Shop) a podporíme osvetu v tejto oblasti cez vhodnú kombináciu sektorového, digitalizačného a regionálneho porozumenia prioritám a potrebám. V našom úsilí budeme prioritizovať tie odvetvia hospodárstva, v ktorých nasadenie digitálnych technológií môže priniesť najvyššiu pridanú hodnotu, zamestnanosť a znížiť enviromentálnu stopu daného odvetvia.

 

  • Podporíme transfer najnovších technológií do slovenského hospodárstva cez vhodné nastavenie, prípadne úpravu výziev v Pláne obnovy a odolnosti a Programe Slovensko. Zasadíme sa o to, aby bolo možné žiadať aj o podporu nasadzovania štandardných zariadení, ako sú internet vecí (IoT), roboty či počítačom riadené stroje a softvérové riešenia v rôznych kombináciách, vďaka čomu je možné zvyšovať základnú úroveň digitálnej intenzity v podnikoch. 

 

  • Posilníme aplikovaný výskum v oblasti digitálnych technológií prostredníctvom administratívne nenáročných výziev. Kritériom musí byť aj schopnosť riešiteľského subjektu komercionalizovať výsledky inovácií a vyrábať ich na Slovensku. 

 

  • Vo všetkých formách podpory zohľadníme, ako výsledok projektu napomôže digitálnej transformácii a diverzifikácii slovenskej ekonomiky – predaj súčasných výrobkov novým zákazníkom, predaj nových produktov súčasným zákazníkom, alebo predaj nových produktov novým zákazníkom. 

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare