Prejsť na obsah

Cestná doprava

Urýchlime opravy a rekonštrukcie ciest a mostov v zlom stave. Zabezpečíme dostatočné financovanie a efektívne riadenie pre projekty obnovy ciest. Zlepšíme kvalitu preventívnej údržby, aby sa minimalizovali budúce náklady spojené s náročnými rekonštrukciami. Otvoríme diskusiu s VÚC o financovaní údržby ciest II. a III. triedy a prekreslíme sieť ciest I. a II. triedy tak, aby zodpovedali ich skutočnému významu.    Dobudujeme najviac potrebné diaľničné úseky
  • Urýchlime opravy a rekonštrukcie ciest a mostov v zlom stave. Zabezpečíme dostatočné financovanie a efektívne riadenie pre projekty obnovy ciest. Zlepšíme kvalitu preventívnej údržby, aby sa minimalizovali budúce náklady spojené s náročnými rekonštrukciami. Otvoríme diskusiu s VÚC o financovaní údržby ciest II. a III. triedy a prekreslíme sieť ciest I. a II. triedy tak, aby zodpovedali ich skutočnému významu. 

 

  • Dobudujeme najviac potrebné diaľničné úseky a budeme hľadať čo najefektívnejšie riešenia dopravných problémov na cestách. Vďaka správnemu výberu technického riešenia, trasovania a parametrov nových ciest bude možné riešiť väčšie množstvo problémových úsekov ako dnes. Prioritou na cestách I. triedy bude výstavba obchvatov miest a dedín, ktorá môže výrazne skrátiť cestovný čas a odbremení dopravu v intravilánoch. 

 

  • Zvýšime efektívnosť procesu prípravy investičných projektov. Posilníme interné kapacity SSC a NDS na prípravu podkladov pre projekty. Preveríme možnosti na urýchlenie prípravy diaľnic pri zachovaní všetkých potrebných krokov. Dôsledne budeme dodržiavať princípy hodnoty za peniaze. 

 

  • Zlepšíme riadenie SSC a NDS. Zavedieme princípy efektívneho riadenia štátnych firiem. Zvážime prerozdelenie právomocí medzi SSC a NDS s cieľom zjednotiť činnosti podobného typu (napr. údržba ciest I. triedy a diaľnic). Budeme hľadať spôsob ukončenia nevýhodnej zmluvy na výber mýta a zabezpečenie jeho alternatívneho výberu.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare