Prejsť na obsah

Budovy pre budúcnosť

Zavedieme povinnosť distribučných spoločností automaticky povoľovať pripojenia lokálnych zdrojov pod istou hranicou. Malé strešné zdroje nepredstavujú realistické riziko pre stabilitu sústavy a povoľovanie zo strany distribučných spoločností predstavuje iba zbytočnú byrokratickú a časovú záťaž.    Zvýšime dostupnosť prostriedkov EÚ na obnovu domov pre všetky domácnosti na Slovensku, minimalizáciou administratívnej záťaže a zefektívnením poskytovania finančnej podpory
  • Zavedieme povinnosť distribučných spoločností automaticky povoľovať pripojenia lokálnych zdrojov pod istou hranicou. Malé strešné zdroje nepredstavujú realistické riziko pre stabilitu sústavy a povoľovanie zo strany distribučných spoločností predstavuje iba zbytočnú byrokratickú a časovú záťaž. 

 

  • Zvýšime dostupnosť prostriedkov EÚ na obnovu domov pre všetky domácnosti na Slovensku, minimalizáciou administratívnej záťaže a zefektívnením poskytovania finančnej podpory na obnovu domov z verejných fondov. Domácnosti s nízkymi príjmami budú mať náklady na obnovu domu hradené zo 100 %, primárne formou predfinancovania zálohovou platbou. Okrem dostupnosti tak pomôžeme aj ich ochrane pred energetickou chudobou. Zdrojom navrhovaného príspevku na prefinancovanie obnovy domu budú primárne podporné programy EÚ a príjem z obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Domácnostiam zo stredne vysokými príjmami umožníme predfinancovanie časti dotácie na obnovu domu.“

 

  • Zlepšíme postavenie energetických komunít a spoločenstiev. Upravíme definíciu a ich práva tak, aby mohli ekonomicky výhodne zdieľať elektrinu prostredníctvom distribučnej sústavy a aby boli distribučné spoločnosti povinné s nimi spolupracovať. Vyjasníme pravidlá spojené s vyúčtovaním zdieľanej elektriny, ako aj postup registrácie odberných miest zapojených do siete.  

 

  • Znížime ceny energetických certifikátov otvorením trhu. Certifikáty bude môcť vydávať kvalifikovaný inšpektor/inšpektorka, keď zloží potrebné skúšky, bez nutnosti dosiahnutia vysokoškolského vzdelania. 

 

  • Zabezpečíme, že verejná správa pôjde príkladom v obnove budov a využívaní lokálnych zelených energií vo vlastných budovách. Vytvoríme nadrezortnú priorizáciu obnovy verejných budov. Zavedieme metodický rámec pre používanie zeleného verejného obstarávania pri obnove a výstavbe verejných budov. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare