Prejsť na obsah

Boj proti kriminalite a korupcii

Rekodifikujeme trestné konanie. Prípravné konanie je potrebné zásadne skrátiť, zúžiť rozsah v ňom vykonávaného dokazovania a zamerať ho na získanie podkladov pre začatie súdneho konania, preto zavedieme nasledovné zmeny: Väčšina dokazovania sa presunie pred súd, súdne konanie sa tak stane aj reálne najdôležitejším štádiom trestného konania. Presné zákonné vymedzenie rozsahu vykonávania dôkazov v prípravnom konaní
 • Rekodifikujeme trestné konanie. Prípravné konanie je potrebné zásadne skrátiť, zúžiť rozsah v ňom vykonávaného dokazovania a zamerať ho na získanie podkladov pre začatie súdneho konania, preto zavedieme nasledovné zmeny:
  • Väčšina dokazovania sa presunie pred súd, súdne konanie sa tak stane aj reálne najdôležitejším štádiom trestného konania.
  • Presné zákonné vymedzenie rozsahu vykonávania dôkazov v prípravnom konaní tak, aby nebolo možné celé dokazovanie vykonávať v prípravnom konaní. V prípravnom konaní budú môcť byť vykonané iba neodkladné a neopakovateľné úkony, zaisťovanie dôkazov a zbieranie podkladov. 
  • Uplatnenie zásady, že v trestnom konaní stačí dôkaz vykonať iba jedenkrát, v prípravnom konaní by sa nemali dôkazy zabezpečovať ani vykonávať.
  • Nahradenie § 363 mechanizmom kontroly zákonnosti prípravného konania, v ktorom bude mať posledné slovo sudca/sudkyňa pre prípravné konanie a nie generálny prokurátor/prokurátorka.
  • Obmedzenie možností súdu vrátiť vec do prípravného konania. Ak je podaná obžaloba, súd by mal rozhodnúť, pričom ak prokurátor či prokurátorka neunesie v súdnom konaní dôkazné bremeno, súd obžalovaný subjekt spod obžaloby oslobodí. Ak sú dôkazy dostatočné, súd rozhodne o vine a treste. 
  • Efektívnejšie využívanie odklonov v trestnom konaní (podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného subjektu, zmier, dohoda o vine a treste), a to pod podmienkou, že sa páchateľ priznal a je ochotný sa podieľať na zmiernení následkov trestného činu. 
  • Zavedenie práva obetí trestných činov podať subsidiárnu žalobu, ak prokuratúra vo veci nekoná. 
  • O nároku poškodeného subjektu sa bude rozhodovať v trestnom konaní, bez jeho odkazovania na občianskoprávne konanie. Zabráni sa tým odďaľovaniu satisfakcie a ďalšiemu zaťažovaniu justičného systému následným civilným konaním o nároku na náhradu škody. 

 

 • Vykonáme komplexnú reformu ukladania trestov, založenú na posudzovaní spoločenskej závažnosti trestných činov, využívaní restoratívnej justície a progresívnom trestaní za správne delikty. 

 

 • Zavedieme reguláciu lobingu a konfliktu záujmov. Dnes sme jednou z posledných krajín EÚ, ktorá nemá pravidlá pre kontakt záujmových skupín s politikmi a političkami, ani pre konflikty záujmov pri rozhodovaní.

 

 • Zreformujeme majetkové priznania. V rámci reformy majetkových priznaní verejných funkcionárov a funkcionárok zabezpečíme ich kontrolu, ktorá bude využívať na vyhodnotenie podaných priznaní aj automatizované elektronické nástroje, slúžiace okrem iných kritérií na identifikáciu rizikových majetkových priznaní, ktoré budú následne podrobené hĺbkovej kontrole. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare