Prejsť na obsah

Ambulancie, chrbtica systému

Vytvoríme dlhodobú stratégiu zdravotníckeho personálu, ktorú budeme každoročne odpočtovať. Štát v súčasnosti nevie, koľko akého personálu a v akých povolaniach a špecializáciách mu chýba. Plánovanie ľudských zdrojov v zdravotníctve sa preto musí stať prioritou štátu.    V úlohe zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov a lekárok nezlyhal iba regulátor, ale aj zdravotné poisťovne, ktoré majú v rukách
 • Vytvoríme dlhodobú stratégiu zdravotníckeho personálu, ktorú budeme každoročne odpočtovať. Štát v súčasnosti nevie, koľko akého personálu a v akých povolaniach a špecializáciách mu chýba. Plánovanie ľudských zdrojov v zdravotníctve sa preto musí stať prioritou štátu. 

 

 • V úlohe zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov a lekárok nezlyhal iba regulátor, ale aj zdravotné poisťovne, ktoré majú v rukách množstvo motivačných nástrojov (hlavne pomocou platieb z poistného), no rozhodli sa ich nepoužiť v dostatočnej miere. Zavedieme preto nástroje, ktoré pomôžu predchádzať koncentrácii zdravotníkov a zdravotníčok len vo veľkých mestách a rozvinutých regiónoch. Napríklad určenie miesta otvorenia ambulancie už pri vstupe do atestácie, finančné motivácie (dotácie a zvýhodnené platby) pre zdravotníkov a zdravotníčky v menej rozvinutých okresoch, alebo priama regulácia ich počtov v každom regióne.

 

 • Vytvoríme krízový program pre návrat slovenských zdravotníkov a zdravotníčok, ktorých sú v zahraničí tisícky. Zároveň zjednodušíme vstup pre kvalifikovaný zdravotnícky personál zo zahraničia vrátane tretích krajín

 

 • Postupne vypracujeme nové koncepcie všetkých špecializácií. Začneme tými, ktoré sú najviac naviazané na všeobecné lekárstvo. Stanovíme v nich jasné kompetencie voči ostatným špecializáciám a personálu a zadefinujeme želané správanie a hlavné ciele konkrétnych špecializácií a podľa toho aj nastavíme finančné motivácie.

 

 • Vypracujeme krízové opatrenia, ktoré určia, aké ďalšie špecializácie a za akých podmienok budú môcť  v súčasnom krízovom období prejsť do všeobecného lekárstva. Sústredíme sa hlavne na prechod personálu z vnútorného lekárstva (internisti/internistky), približovanie kompetencií všeobecného lekárstva s vnútorným lekárstvom, zjednocovanie platieb a spolu s tým aj znižovanie veku, kedy všeobecný lekár či lekárka preberá pacientov a pacientky do starostlivosti, aby sme znížili nápor aj na pediatričky a pediatrov.

 

 • Rozšírime a zrevidujeme rezidenčný program a špecializačné štúdiá, aby sa z nich odstránili byrokratické bariéry a zaviedla sa jasná „cestovná mapa“ pohybu lekárov a lekárok, aby bolo jasné, kto má aké povinnosti.

 

 • Vytvoríme ďalšie motivačné granty na vznik nedostatkových ambulancií, na medzigeneračnú obmenu lekárov a lekárok, nákupy prístrojov, digitalizáciu a zamestnanie zdravotných sestier a bratov, prípadne ostatného potrebného personálu, a to prioritne v najviac nedostatkových regiónoch a špecializáciách.

 

 • Finančne podporíme tvorbu ambulancií a zamestnávanie ambulantných lekárov a lekárok pod hlavičkou nemocníc, čím vznikne motivácia čiastočne rotovať aj v nedostatkových regiónoch v spádovom území nemocnice. 

 

 • Odstránime legislatívne bariéry a zavedieme platobné mechanizmy na zamestnávanie väčšieho počtu sestier a administratívneho personálu, rozšírenie kompetencií nelekárskeho personálu, na združovanie a spoluprácu ambulancií, zavádzanie inovácií (sledovanie vitálnych funkcií na diaľku, videokonzultácie atď.), odmeňovanie za výsledky, na podporu terénnej a komunitnej práce vrátane práce s marginalizovanými komunitami, alebo samostatnej praxe nelekárskeho personálu.

 

 • Začneme viac využívať funkciu lekárnikov a lekárničok napr. na očkovanie, odoberanie vzoriek, alebo na dvojitú kontrolu pri nežiaducich účinkoch liekov, ktoré boli pacientom a pacientkám predpísané.

 

 • Rozšírime predaj niektorých liekov aj mimo lekárni. Pôjde napríklad o lieky na chrípku alebo prechladnutie, teda lieky na tie najmenej závažné choroby a o lieky s najnižšou toxicitou, v najmenších baleniach a v najmenšom dávkovaní.

 

 • Pripravíme veľkú revíziu digitalizácie a elektronizácie, po ktorej verejnosti jasne predstavíme novú koncepciu s harmonogramom očakávaných digitálnych služieb v zdravotníctve. 

 

 • Pripravíme audit byrokracie zdravotníckeho personálu a pacientov/pacientok a odstránime čo najviac práce s papierom, aby sa zdravotníci a zdravotníčky mohli venovať oveľa viac medicíne.

 

 • Zavedieme princípy bezpapierového zdravotníctva a „jedenkrát a dosť“. Personál nebude opätovne pýtať od pacienta/pacientky informácie, ktoré už má zaznamenané v elektronickom zdravotníctve a už vôbec nie v papierovej forme. To sa týka výsledkov vyšetrení, odporúčacích lístkov alebo osobných údajov.

 

 • Založíme jednotnú inštitúciu pre podporu a zavádzanie inovácií. Na tento účel transformujeme Národný inštitút pre hodnotu a technológie. Po novom sa inštitút okrem kategorizácie bude venovať aj komplexnému hodnoteniu a zavádzaniu všetkých inovácií vrátane platobných mechanizmov, medicínskych postupov, prístrojov, digitálnych inovácií, štandardných postupov a mnohých ďalších. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare