Prejsť na obsah

Aktívne starnutie a starostlivosť o ľudí v seniorskom veku

Podporíme zamestnávanie ľudí v seniorskom veku s cieľom prevencie predčasnej odkázanosti na sociálne služby. Rozvinieme koncept aktívneho starnutia zvýšením dostupnosti práce na čiastočný úväzok a flexibilných foriem práce, čiastočnou úľavou na odvodoch (poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové poistenie) a komunikačnou kampaňou zameranou na destigmatizáciu zamestnávania starších ľudí.    Posilníme kapacity a kvalitu starnutia v domácom prostredí
  • Podporíme zamestnávanie ľudí v seniorskom veku s cieľom prevencie predčasnej odkázanosti na sociálne služby. Rozvinieme koncept aktívneho starnutia zvýšením dostupnosti práce na čiastočný úväzok a flexibilných foriem práce, čiastočnou úľavou na odvodoch (poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové poistenie) a komunikačnou kampaňou zameranou na destigmatizáciu zamestnávania starších ľudí. 

 

  • Posilníme kapacity a kvalitu starnutia v domácom prostredí a deinštitucionalizáciu starostlivosti o ľudí v seniorskom veku posilnením aktuálneho národného projektu zameraného na rozvoj domácej opatrovateľskej služby. Počet opatrovateľov/iek zvýšime okrem iného prostredníctvom rekvalifikačných kurzov a vzdelávania pre nezamestnaných. Podporíme vznik poradenských služieb na podporu rodín a príbuzných, ktorí sa rozhodli vykonávať neformálnu starostlivosť o ľudí v seniorskom veku v domácom prostredí. Taktiež zavedieme možnosť opatrovateľskej dovolenky pre blízke osoby, ktoré opatrujú seniorov a seniorky. 

 

  • Na celonárodnej úrovni podporíme rozvoj proseniorských a dobrovoľníckych organizácií pracujúcich s ľuďmi v seniorskom veku. Vytvoríme metodický a odborný orgán na podporu plánov aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity (odvodených od Národného programu aktívneho starnutia 2021-2030 a v rámcoch kompetencií samospráv s dôrazom na sociálne práva senioriek a seniorov) s cieľom rozvíjať a profesionalizovať všetky proseniorské a dobrovoľnícke organizácie na území Slovenska bez politizujúceho prístupu s cieľom inklúzie, aktivizácie, prevencie šírenia hoaxov, posilňovania technických a digitálnych zručností, finančnej gramotnosti, bezpečnosti senioriek a seniorov a pod.

 

  • Zvýšime informovanosť ľudí v seniorskom veku v kľúčových témach starnutia v domácom prostredí, možnostiach aktívneho trávenia času, dobrovoľníctva, zamestnania alebo podnikania a v témach dostupnosti sociálnych služieb a odkázanosti a to vďaka podpore vzniku poradenských služieb na lokálnej úrovni a podpore a aktívnej propagácie telefonických liniek pre seniorov a seniorky.

 

  • Zdostupníme a zvýšime kvalitu dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre ľudí v seniorskom veku vďaka reforme integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, reforme posudkovej činnosti a reforme dohľadu nad sociálnou starostlivosťou spolu so zabezpečením infraštruktúry pre jej implementáciu. Opatrenia budú spolufinancované z externých zdrojov štrukturálnych fondov. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare