Prejsť na obsah

Budúcnosť, ktorá praje podnikavosti

Budúcnosť je náš spoločný biznis

Podnikavosť sa skrýva v každom a každej z nás.

Je v schopnosti pozerať dopredu. V túžbe po slobode. Aj v odvahe niesť zodpovednosť.

Chcem, aby tu každý mal slobodu a podporu na to, aby mohol ukázať, čo dokáže.

Biznisplán pre budúcnosť

Našou víziou je spraviť zo Slovenska zasľúbenú zem pre podnikavých ľudí. Podnikavé a inovatívne Slovensko, kde má každý priestor a podporu ukázať, čo dokáže. 

Budúcnosť a rozvoj modernej ekonomiky musíme postaviť na slovenských firmách, ktoré dokážu využívať ekonomické príležitosti a k tomu majú efektívnu podporu aj infraštruktúru od štátu. Štát musí podnikavým ľuďom a firmám pomôcť modernými službami, nie ich brzdiť byrokraciou. Musí zaviesť stabilné a predvídateľné regulácie, aby vytvoril viac priestoru pre kreatívnu prácu.

Budúcnosť, ktorá praje podnikavosti, musí stáť na 3 pilieroch:

 1. Podpora podnikavosti všetkých ľudí a dostupné podnikateľské vzdelávanie.
 2. Podpora reinvestovania kapitálu do rastu slovenských firiem a nižšie daňovo-odvodové zaťaženie ekonomickej aktivity.
 3. Znižovanie byrokracie, stabilné, jasné a moderné regulačné prostredie a spoľahlivá, efektívna a rýchla vymožiteľnosť práva. 

Máme obrovský potenciál a energiu v podnikavých ľuďoch po celom Slovensku. Od freelancerov/freelanceriek, remeselníkov/remeselníčok a všetkých samostatne fungujúcich podnikateľov a podnikateliek, cez malé firmy, ktoré poskytujú služby vo svojich obciach a komunitách, až po stredné a väčšie podniky, ktoré zamestnávajú a živia stovky ľudí vo svojich regiónoch.   

Je načase začať si podnikavosť vážiť a spraviť všetko preto, aby podnikaví ľudia mali na Slovensku lepšie prostredie a podporu pre rast, zamestnávanie a skúšanie nových vecí. Stonásobne sa to vráti a nesmierne to pomôže celému Slovensku.

Najväčšie problémy podnikateľského prostredia na Slovensku sú bohužiaľ tak chronicky známe, že ich bez problému vymenuje aj ChatGPT:

 • Byrokracia, ktorá z podnikajúcich robí “poštovú službu” pre úrady.
 • Zložité a nestabilné regulačné prostredie.
 • Nízka a zdĺhavá vymožiteľnosť práva.
 • Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a pracovníčok v perspektívnych technologických odvetviach a nízka produktivita práce.
 • Vysoké daňové a odvodové zaťaženie práce a ekonomickej aktivity, ktoré potláča podnikavosť a kreativitu a príliš často motivuje skôr k obchádzaniu zákona.
 • Nedostatok investícií a inovácií, ktoré by vytvárali príležitosti pre rast znalostnej ekonomiky.
 • Nedostatok domáceho kapitálu a financovania predovšetkým pre malé a stredne veľké slovenské firmy.
 • Chýbajúca funkčná infraštruktúra pre výmenu know-how, podnikateľské vzdelávanie a interakciu medzi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami a biznisom.  

Tieto problémy však dokážeme prekonať pomocou rozumných politík a opatrení, ktoré podporia rozvoj slovenských firiem, motivujú ich k reinvestovaniu kapitálu do rastu a tiež k pritiahnutiu, vychovávaniu a zamestnávaniu vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sily.

Podporíme podnikavosť

Čítať viac

Podporíme investovanie a zamestnávanie

Čítať viac

Opravíme štát

Čítať viac

BUDÚCNOSŤ, KTORÁ PRAJE PODNIKAVOSTI

Spravíme všetko pre to, aby podnikaví ľudia mali tie najlepšie podmienky pre úspech. Pretože keď sa bude dariť vám, bude sa dariť celému Slovensku.

PLNÁ SÁLA ĽUDÍ, KTORÝM ZÁLEŽÍ NA BUDÚCNOSTI PODNIKANIA NA SLOVENSKU 

Viac ako 150 podnikavých ľudí na našej konferencii o podnikavosti vytvorilo veľmi príjemnú a konštruktívnu atmosféru. Veľmi si to vážim a ďakujem všetkým, ktorí prišli, diskutovali v paneloch, alebo sa v nami podelili o svoje skúsenosti, vedomosti a návrhy. 

Vážim si to aj preto, že mne aj každému v PSku reálne záleží na tom, aby sa politika nerobila spôsobom, že si niekto nieto niečo vymyslí od večera do rána a do týždňa je z toho zákon, ktorý spraví viac škody a stresu ako úžitku. O verejných politikách sa má viesť poctivá verejná a odborná diskusia – to je normálna a dôležitá súčasť spravovania krajiny. 

Mňa osobne takéto stretnutia bavia na politike najviac – také, kde sa v slušnej, konštruktívnej diskusii môže aj nesúhlasiť, dokonca s úsmevom, a spoločne hľadať tie najlepšie riešenia. Napĺňajú ma nádejou, že máme šancu na lepšiu budúcnosť.

Takto to vyzeralo na konferencii Podnikavé Slovensko

Podporíme podnikavosť

 • Jednoduché mikropodnikanie: Začať podnikať v malom bude super jednoduché, bez prekážok, bez účtovníctva a bez byrokracie. Pretože každý nápad začína najprv v malom.

  • Ak ročný obrat nepresiahne 10 000 eur, nebude k podnikaniu nutné si zriaďovať živnosť ani žiadnu inú formu podnikania, ani viesť akékoľvek účtovníctvo.
  • Každá fyzická osoba bude mať automaticky pridelené IČO a podnikateľský účet, z ktorého bude môcť jednoducho a legálne vystavovať elektronické faktúry cez jednoduchú aplikáciu v mobilnom telefóne. Nie, nejde o žiadnu “zázračnú novú appku”, takéto riešenia sú už bežne dostupné.
  • Štát si z tohto účtu a celkového ročného obratu automaticky zrazí 3% zrážku a to je všetko. Žiadne ďalšie dane ani odvody, žiadne povinnosti čokoľvek dokladovať alebo viesť účtovníctvo.
 • Zavedieme možnosť bezpečným spôsobom začať podnikať už od 16 rokov, pretože chceme, aby mladí ľudia mali priestor tvoriť budúcnosť, ktorú budú žiť. Či už ide o letný projekt, privyrábanie si popri škole, alebo začiatok veľkého príbehu.Podnikanie od 16 rokov je umožnené v legislatíve Nemecka či Holandska, ktorými sa inšpirujeme. Zriadenie vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu a podlieha limitom na výšku záväzkov, ktoré na seba mladí ľudia pri podnikaní môžu vziať. 

Sprístupníme podnikateľské a manažérske vzdelávanie na svetovej úrovni. 

 • Ak majú slovenské firmy rásť a inovovať na svetovej úrovni, musia mať prístup k tomu najlepšiemu know-how
 • Prinesieme na Slovensko podnikateľské a manažérske vzdelávanie z renomovaných inštitúcií v zahraničí. Spravíme ho také dostupné pre slovenských podnikateľov a podnikateľky finančne aj geograficky aby za ním nemuseli lietať na univerzity do zahraničia. Ak chceme, aby dokázali firmy rásť, investovať, zamestnávať a inovovať tu na Slovensku – z čoho by benefitovala celá spoločnosť aj štát môžeme to akcelerovať aj sprístupnením najlepšieho manažérskeho know-how ľuďom podnikajúcim na Slovensku. Po takomto vzdelávaní je na Slovensku veľký dopyt. Chýba však skutočne kvalitná a dostupná ponuka, preto tu môže štát zohrať konštruktívnu úlohu.
 • Výraznejšie podporíme programy a inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie v oblasti podnikania a manažérskych zručností na stredných a vysokých školách či v regiónoch Slovenska. Sme presvedčení o tom, že šírenie podnikateľského know-how a zručností v kombinácii so zavádzaním foriem podnikania s extrémne nízkou administratívnou a daňovo-odvodovou záťažou je kľúčom k podnieteniu podnikavosti, kreativity a ekonomicej aktivity.

Zreformujeme infraštruktúru pre prepájanie vedy a biznisu

 • Vybudujeme infraštruktúru pre skutočné sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Po vzore najúspešnejších inovačných ekosystémov na svete vybudujeme pri najväčších technických univerzitách na Slovensku inkubátory, ktoré sa stanú skutočným priestorom pre sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Na Slovensku dnes existuje množstvo “hubov a inkubátorov”, tie sú však prakticky len coworkingovými priestormi s občasnou prednáškou a letákmi. Ak chce štát efektívne financovať rozvoj sofistikovaného ľudského kapitálu, ktorý sa časom môže pretaviť do zakladania zmysluplných inovačných riešení a startupov, musí investovať do vytvorenia takejto základnej infraštruktúry pre inovačný ekosystém.
 • Zavedieme vládou financované podnikateľské štipendium pre vysokoškolských študentov a študentky v graduálnom a post-graduálnom štúdiu, ktorým podporíme podnikavosť, aplikovaný výskum a zakladanie technologických start-upov. Vzorovým modelom pre takýto štipendijný program je pre nás napr. program nemeckej spolkovej vlády Exist (pozri EXIST.DE – University-Based Business Start-Ups). 
 • Efektívnejšia podpora inovácií od startupov po priemysel
  • Zreformujeme inštitucionálny rámec podpory inovácií, ktorá je dnes roztrieštená medzi viacero agentúr (SIH, SBA, SARIO, inovačné centrá VÚC a pod.), čoho dôsledkom je slabá koordinácia medzi inštitúciami, neprehľadnosť pre ich klientelu a vysoké náklady pre štát. Preto vykonáme audit súčasného stavu inovačných inštitúcií s ohľadom na ich merateľné výsledky a následné zefektívnenie ich riadenia a organizácie s ohľadom na hodnotu za peniaze, ktorú inovačnému ekosystému poskytujú.
  • Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie a posilníme aplikovaný výskum v oblasti digitálnych technológií.
  • Podporíme transfer najnovších technológií do slovenského hospodárstva a vo všetkých formách podpory zohľadníme, ako výsledok projektu napomôže digitálnej transformácii a diverzifikácii slovenskej ekonomiky.

Podporíme investovanie a zamestnávanie

Upravíme dane a odvody tak, aby sme menej zaťažovali ekonomickú aktivitu, pretože chceme, aby sa viac oplatilo pracovať, zamestnávať a hlavne investovať zarobené peniaze do ďalšieho rastu a modernizácie slovenských firiem. 

Znížime daňovo-odvodové zaťaženie práce

 • Zvýšime nezdaniteľnú časť základu dane, čím sa zníži efektívne zdanenie pracujúcich a zvýši sa motivácia zamestnávať. Zároveň najvýznamnejší prínos pocítia nízkopríjmové skupiny.
 • Znížime odvody zamestnaným osobám aj zamestnávateľom zavedením odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšírením odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody pre nízkopríjmové skupiny.

Zrýchlime odpisovanie investícií

 • Zreálnime a zaktualizujeme možnosti odpisovania hmotného a nehmotného majetku vrátane rozšírenia použitia zrýchleného odpisovania tak, aby sme motivovali inovovať a tým zvyšovali produktivitu práce, ako aj environmentálnu udržateľnosť v záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských firiem.
 • Skrátime lehotu potrebnú na to, aby si podnikatelia a podnikateľky mohli odpísať nedobytnú pohľadávku prostredníctvom opravnej položky v plnej výške ako daňovo uznateľný náklad.

Podporíme investovanie predovšetkým do slovenských firiem

 • Oslobodíme fyzické osoby od platby dane z kapitálového príjmu za podmienky držania firemných akcií alebo obchodného podielu v slovenských spoločnostiach neobchodovaných na burze viac ako 1 rok. Podporíme tým vyššiu angažovanosť stakeholderov v domácich spoločnostiach. Tento princíp bude platiť rovnako pre zamestnanecké akcie tzv. ESOP-y.
 • Upravíme zdanenie finančných aktív a investícií do spoločností vrátane alternatívnych foriem investícií (napr. kryptomien) tak, ako to upravujú okolité krajiny Európskej únie.

Radikálna daňová podpora inovácií

 • Rozšírime možnosti superodpočtu nákladov na výskum a vývoj na preukázateľne vynaložené služby, ako napríklad prototypovanie, certifikácie či vzdelávanie a taktiež na náklady spojené s podporou inteligentného priemyslu (AI, ML) so snahou zvyšovania pridanej hodnoty zachytením svetových trendov.
  • Ide napr. o servisné náklady na vytvorenie prototypu, prototypové skúšky, náklady na certifikáciu, technickú dokumentáciu, náklady na zvýšenie úrovne kvalifikácie, vzdelania alebo zručností pracujúcich vo vede a výskume, náklady na prenájom špecializovaných softvérov a poplatky za podporu softvérov (tzv. maintenance).
 • Upravíme a zjednodušíme podmienky štátnej pomoci v oblasti inovácií a technologických zlepšení v súlade s európskou legislatívou, bez narušenia hospodárskej súťaže.

Efektívnejší režim zápočtu ziskov a strát

 • Zlepšíme režim prenosu daňovej straty do budúcnosti (tzv. loss carry forward) v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami predĺžením maximálnej lehoty prenosu a zároveň zvýšením maximálneho ročného odpočtu (v pomere k základu dane).
 • Umožníme vzájomné započítanie ziskov a strát z podnikania v rámci spoločností v skupine (skupinové zdaňovanie) tak, ako tento koncept realizujú okolité krajiny Európskej únie.

Pomôžeme podnikom zvládať vysoké ceny energií a jednoducho zavádzať obnoviteľné zdroje

 • Žiadne poplatky za elektromerom.
  • Rôzne poplatky tvoria výraznú časť konečných cien elektriny rádovo desiatky eur za MWh. Tieto poplatky sa platia za všetku spotrebovanú elektrinu, čiže aj za tú, ktorú si firma vyrobí a hneď spotrebuje. To nedáva zmysel, pretože vyrobená a spotrebovaná elektrina v jednom bode nevytvára žiadne náklady na prenosovú sústavu, keďže takáto elektrina ani nevstupuje do distribučnej siete. Preto poplatky zrušíme a firmy budú platiť len za elektrinu, ktorú nakúpia zo siete. Je to fér a bude ich to motivovať k výrobe väčšieho objemu “domácej” elektriny zo zelených zdrojov.
  • Náklady na toto opatrenie vykryjeme pomocou úspory, ktorá vznikne po vypnutí elektrárne Nováky.
 • Zjednodušíme pripájanie zelených zdrojov.
  • Zavedieme transparentné a rýchle zapájanie malých zelených zdrojov do siete nasledujúcimi opatreniami: zverejnenie informácií o možnom objeme na webových stránkach, automatické schvaľovanie zdrojov pod istým výkonom, stabilný a predvídateľný proces schvaľovania zo strany distribučných spoločností.
 • Znížime tarify za prevádzkovanie systému o 120 mil. eur v roku 2024.
  • Z tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci spotrebitelia elektriny v konečných cenách elektriny, sa financujú dotácie elektriny vyrobenej zo zelených zdrojov (približne 140 mil. eur ročne) a dotácie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v elektrárni Nováky (približne 120 mil. eur ročne). Elektráreň Nováky sa už od nového roku dotovať nebude (zaviazala sa k tomu opakovane vláda), čo zníži nároky na výšku TPS od začiatku roku 2024.
  • Systém poplatkov upravíme tak, aby z poklesu TPS v dôsledku odpojenia elektrárne Nováky benefitovali podniky a platili tak na poplatkoch o 120 mil. eur menej.
 • Podporíme vznik energetických spoločenstiev a využívanie benefitov, ktoré ponúkajú.

Opravíme štát

Nejde primárne o to, či je štát malý alebo veľký. Ide predovšetkým o to, aby štát fungoval. Tam, kde podnikanie dusí zbytočná byrokracia, ju budeme škrtať a modernizovať služby štátu. Tam, kde štátu chýbajú odborné kapacity na to, aby bol podnikateľom a podnikateľkám efektívnou oporou, ho budeme reformovať a efektívne manažovať.

Menej stresu a byrokracie pre podnikateľov a podnikateľky

 • Efektívnou digitalizáciou a zjednodušovaním služieb štátu vytvoríme úrady, ktorým občania/občianky ani podnikatelia/podnikateľky už nebudú musieť robiť poštárov. Namiesto štátu, ktorý len stanovuje pravidlá a vyžaduje ich plnenie cez množstvo byrokratických úkonov, chceme úrady, ktoré budú aj vďaka digitálnym službám uľahčovať život a proaktívne pomáhať, pri kontakte s ktorými sa občan cíti ako klient, nie ako “stránka”.
 • Zmodernizujeme technologické aj regulačné riešenia, ktoré umožnia alebo zjednodušia:
  • elekronické podpisovanie dokumentov,
  • elektronické zasadnutia valných zhromaždení,
  • overovanie dokumentov,
  • elektronické doručovanie medzi firmami navzájom,
  • elektronické doručovanie medzi zamestnanou osobou a zamestnávateľom.

Koniec chaosu: Upokojíme a stabilizujeme regulačné prostredie

 • Minimalizujeme zmeny zásadných zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie na frekvenciu maximálne jedenkrát ročne, s účinnosťou od začiatku kalendárneho roka.
  • Súčasný stav, kde boli zmeny limitované na maximálne 2 termíny v roku, považujeme za minimálny štandard, ktorý nedovolíme znižovať a budeme tlačiť na jeho vyššie uvedené zlepšenie.
 • Zavedieme pre všetky návrhy zákonov predložené do NR SR, rovnako poslanecké ako vládne, legislatívne pravidlo povinného vypracovania a zverejnenia analýzy dopadov na verejné financie ako aj regulačné prostredie. Podnikajúce osoby by nemali byť obeťami nezodpovedných a nesystematických návrhov. Poslanci a poslankyne samozrejme majú vďaka mandátu plné právo navrhovať a novelizovať legislatívu, ale mali by tak robiť spôsobom, ktorý berie ohľad aj na ľudí, ktorí ich následne musia v praxi dodržiavať.
 • Sprísnime pravidlá tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné spôsoby obchádzania legislatívneho procesu, ktoré sa dejú často bez potrebnej odbornej a verejnej diskusie a na poslednú chvíľu.
 • Zavedieme jasné pravidlá, ako majú štátne orgány zrozumiteľne informovať občanov a občianky ako aj podniky o nových povinnostiach a zákonoch.

Lepšia vymožiteľnosť práva

 • Zriadime expresný online súd,  ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur v maximálnej lehote 60 dní. Tento online súd bude súčasťou platformy “Spravodlivosť online”, v rámci ktorej bude k dispozícii automatické generovanie podaní na Expresný online súd, ako aj alternatívne spôsoby riešenia sporov a automatizované právne poradenstvo.
 • Zvýšime vymožiteľnosť práva a skrátime súdne konania zavedením filtra odvolaní, na základe ktorého bude odvolací súd rozhodovať o prípustnosti odvolaní podľa tvrdších pravidiel, rýchlejšie a nielen pri zjavne nezmyselných odvolaniach. Takýmto filtrom bude musieť prejsť každé odvolanie, a to najneskôr v lehote 60 dní.
 • V záujme zrýchlenia súdneho konania zavedieme pravidlo, že odvolací súd rozhoduje vždy vo veci. To znamená, že odvolací súd v žiadnom prípade nebude môcť vrátiť prípad na opätovné konanie prvostupňovému súdu, môže ho len potvrdiť alebo zmeniť, a to aj v prípade, že je potrebné doplniť dokazovanie, čím sa vyhneme praxi, v rámci ktorej si súdy prípady prehadzujú z jednej inštancie na druhú.
 • V rámci platformy “Spravodlivosť online“ bude tiež možné, aby si každý založil živnosť alebo obchodnú spoločnosť jednoducho, online, za 20 minút.
 • Podporíme, aby základné zápisy do Obchodného registra SR mohol vykonávať aj notár, nie len súd. Zápisy ako vznik spoločnosti, zánik, zlúčenie, zmena štatutárov – predstavujú ⅔ rozhodnutí a na ich vykonanie v skutočnosti nie je nutný súd, ktorý tieto úkony často predlžuje. Takouto úpravou zjednodušíme administratívu pre podnikateľov a zároveň odbremeníme súdy. Obdobne je zapisovanie do OR upravené napr. aj v Českej republike.

Moderná regulácia pracovnoprávnych vzťahov

 • Zavedieme fasttrack víza zamerané na lákanie talentu a kvalifikovanej pracovnej sily a zjednodušíme regulácie zamestnávania ľudí z krajín mimo EÚ (napr. Ukrajina) predovšetkým v odvetviach, kde na pracovnom trhu chýba kvalifikovaná pracovná sila. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre inovatívne a technologické firmy je dôležitým faktorom, ktorý brzdí rozvoj tohto perspektívneho odvetvia ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou. Slovenské firmy o takýchto zamestnancov/zamestnankyne súťažia prakticky na globálnom trhu a je dôležité, aby ich štátne regulácie v tejto súťaži neznevýhodňovali, ale naopak im dávali konkurenčné výhody.
 • Zmodernizujeme regulácie pracovnoprávnych vzťahov tak, aby odrážali skutočné potreby modernej ekonomiky s cieľom zvýšiť flexibilitu zamestnávateľov a ochranu zamestnaných osôb a freelancerov/freelanceriek.
 • Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. 
 • Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania.
 • Znížime mieru regulácie niektorých povolaní. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom regulovaných povolaní v EÚ. Kým v niektorých prípadoch je regulácia opodstatnená (napr. zdravotníctvo) v mnohých ide najmä o spôsob, ako obmedziť konkurenciu, čo vedie k vyšším cenám pre spotrebiteľov, nižší tlak na kvalitu poskytovaných služieb a rozmach čiernej práce.
 • Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré tieto prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti a nadriadenosti pri definovaní závislej práce. Vytvoríme preto  status “závislého dodávateľa” medzi závislou prácou a živnosťou s vyššou mierou ochrany.

Dokument pripravoval náš podpredseda Michal Truban. Na príprave programu sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma tu:

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare