Prejsť na obsah

doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD.

poslanec NR SR

Som evanjelický teológ a tlmočník, v akademickej práci sa venujem etike. Žijem v Pezinku. Zapájam sa do diskurzu o postavení menšín a ochrane ich práv na Slovensku ako aj o náboženskej neutralite štátu. V septembri 2017 mi pre vystúpenie na PRIDE v Bratislave biskupi zakázali pedagogicky pôsobiť na univerzite. Neskôr som pracoval ako misijný pracovník v Evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava – Staré Mesto, aj ako tlmočník v inštitúciách EÚ. Od novembra 2022 som poslancom MsZ Pezinok.

Presadzujem zmenu doterajšieho systému financovania cirkví štátom na taký model, ktorý zabezpečí náboženskú neutralitu štátu a odstráni závislosť cirkví na štátnom financovaní a postupne vytvorí mechanizmy na ich samofinancovanie.

Chcem zlepšiť postavenie menšín a znevýhodnených komunít odstraňovaním predsudkov na strane majoritnej spoločnosti ako závažnej prekážky pri začleňovaní príslušníkov znevýhodnených komunít, prostredníctvom systematických a cielených programov vzdelávania a výchovy.

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare