Prejsť na obsah

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely 

Označením políčka vo formulári udeľujete politickému hnutiu Progresívne Slovensko so sídlom Grosslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 51 224 836, SVS-OVR1-2017/039325 ako prevádzkovateľovi (ďalej len „Progresívne Slovensko“) súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári.Účel spracúvania osobných údajov je realizácia marketingových aktivít Progresívneho Slovenska a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách, politickej činnosti a aktivitách Progresívneho Slovenska, informácie o podujatiach, ktoré Progresívne Slovensko organizuje, alebo na nich partnersky spolupracuje.

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania účelu, na ktorý boli posktnuté. Príjemcovia údajov na tieto účely môžu byť sprostredkovatelia – spoločnosti, ktoré podporujú interné systémy informačných technológií prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na poštovú adresu Progresívneho Slovenska alebo e-mailom na adresu [email protected]

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR).
Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobých údajov nájdete na našej webovej sptránke https://progresivne.sk/informacie-o-spracuvani-ochrane-osobnych-udajov/ 

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare