Prejsť na obsah

Toto je náš plán pre naštartovanie slovenskej ekonomiky.

Musíme si priznať pravdu: našej ekonomike dochádza dych. Potrebujeme víziu, ako ju naštartovať. A konkrétny plán, ako ju pretaviť do reality. Preto sme zostavili ekonomický program pozostávajúci z ambicióznych, no realistických opatrení. Chceme rozumne investovať, znížiť plytvanie verejnými zdrojmi, pomáhať najslabším a citlivo šetriť.

 

Myslíme však aj na budúcnosť. Rozbehneme zelenú transformáciu tak, aby z nej benefitovali firmy aj domácnosti. Je to jediný spôsob, ako Slovensku zabezpečiť prosperujúcu a udržateľnú budúcnosť.

Zdravé verejné financie = skutočné sociálne istoty

 

Naštartovanie ekonomiky reformami

 • Podporíme podnikavosť a inovatívnosť väčšou stabilitou systému, ale aj nižším zaťažením práce a ďalšími opatreniami pre jednoduchšie podnikanie 
 • Vytvoríme jednoduchý, efektívny a spravodlivý daňový systém, ktorý zjednodušuje, nie komplikuje život podnikateľom a ľuďom, zamedzí úniky a je férový pre všetkých
 • Dokončíme reformy vo všetkých kľúčových oblastiach od vedy a výskumu cez trh práce a sociálnu inklúziu až po podporu podnikania

Rozpočet verejnej správy zameraný na ekonomický rast a kvalitu života 

 • Budeme sa riadiť princípom: investujme tam, kde sa nám to najviac vráti. Zameriame sa preto na podporu vzdelávania, zdravotníctva, a zelenej transformácie
 • Úspory budeme hľadať pri najmenej efektívnych výdavkoch, čo znamená napríklad štíhlejšiu byrokraciu a zrušenie neefektívnych dotácií
 • Hodnota za peniaze vo všetkom, čo štát robí – dobudujeme pravidlá, inštitúcie a kapacity, aby každé verejné verejné rozhodnutie prešlo primeraným hodnotením inštitúciami s autoritou

Spoločensky a ekonomicky udržateľná konsolidácia

 • Verejné financie ozdravíme, aby sme sa vyhli riziku gréckej cesty
 • Konsolidovať budeme spravodlivo, teda s ohľadom na zraniteľné skupiny obyvateľstva, v súlade s výdavkovými limitmi platnými od roku 2024
 • Zmodernizujeme zákon o dlhovej brzde tak, aby reflektoval slovenské skúsenosti v posledných rokoch

Riešenie krízy životných nákladov

 • Adresné opatrenia pre tých, ktorí si nárast cien nemôžu dovoliť
 • Presadíme systémové opatrenia v energetike, poľnohospodárstve, potravinárstve, na trhu s bývaním, či v bankovníctve, aby sme boli odolnejší voči náhlym výkyvom v rizikových oblastiach
 • Budeme rozširovať programy zvyšovania energetickej efektívnosti, ktoré sú kľúčovým dlhodobým riešením vysokých cien energií

Úspešná zelená transformácia pre podniky a domácnosti

Podpora firiem, ktoré si vyrábajú zelenú energiu

 • Zavedieme princíp “čo robíš za elektromerom je tvoja vec” – spotrebitelia nebudú platiť poplatky za elektrinu, ktorú si ľudia vyrobia a spotrebujú sami, bez využitia verejných sústav. Firmy budú motivované investovať do zelenej energie a domácnosti ušetria.
 • Firmám a ľuďom, ktorí si vyrábajú zelenú energiu zabezpečíme rýchle a férové pripojenie do elektrickej siete.
 • Odstránime zbytočné legislatívne, administratívne a technické prekážky, ktoré znemožňujú rozvoj zelenej energie na Slovensku.

Zníženie poplatkov pri cenách elektriny, vďaka čomu firmy ušetria

 • Znížime poplatky v konečných cenách elektrickej energie, ako napríklad tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému, či odvodu do NJF. Dosiahneme to zvýšením efektivity a auditov štátnych organizácií
 • Firmám znížime tarifu za prevádzkovanie systému o vyše 100 miliónov. eur ročne – použijeme prostriedky ušetrené uzavretím elektrárne Nováky
 • Plne rozbehneme a zrýchlime investície do dekarbonizácie, modernizácie a zefektívnenia slovenského priemyslu. Využijeme na to hlavne európske zdroje (Plán obnovy a odolnosti, Modernizačný fond, Fond na spravodlivú transformáciu).

Obnova domov

 • Zavedieme dotáciu na obnovu rodinných domov až do výšky 100 percent%, aby si ľudia mohli svoje domy zatepliť, a tým šetriť na energiách. Zavedením vyplatenia zálohy vopred umožníme obnovovať aj chudobnejším domácnostiam
 • Zjednodušíme procesy pripájania a zrušíme zbytočnú byrokraciu pri pripojovaní zelených zdrojov pre domácnosti
 • Zlepšíme postavenie energetických komunít. Tie umožňujú domácnostiam vyrábať a zdieľať elektrinu za ekonomicky výhodných podmienok.

Opatrení pre výkonnejšiu a udržateľnejšiu ekonomiku máme v programe pripravených množstvo, tu sme predstavili ich výber. Sme pripravení ich presadzovať a ponúknuť Slovensku úspešnú budúcnosť.

Dokument pripravoval náš tím pre ekonomiku, ktorý tvorí gestor PS pre ekonomiku a zakladateľ ÚHP Štefan Kišš spolu s členom predsedníctva PS a inovátorom Ivanom Štefunkom. Na príprave programu pre ekonomiku sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma na

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare