Prejsť na obsah

45

Bc. Tomáš Krjak

predseda mládežníckej organizácie

O politiku som sa začal zaujímať približne v šestnástich rokoch, keď som si začal aktívne uvedomovať dôležitosť podieľania sa na veciach verejných. Vyštudoval som verejnú správu a pri štúdiu som pochopil, ako veľmi zanedbané procesy smerom od štátu k občanom a občiankam máme. Aktuálne vediem mládežnícku politickú organizáciu Mladí Progresívci. Voľný čas trávim rád so svojimi blízkymi a športom, keďže som bývalý aktívny tenista.

Motiváciou mojej kandidatúry je priniesť hlas mladých ľudí do rozhodovacích procesov. Otázky, pred ktorými mnoho z nás stojí, v oblasti bývania, duševného zdravia, socio-ekonomického zabezpečenia a budúcnosti celkovo už nemôžu byť zodpovedané bez aktívnej participácie mladých. Tvorba politík dlho obchádza mladú generáciu, pričom ja som presvedčený o tom, že práve mladí rozumejú mladým najlepšie.

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare