Prejsť na obsah

133

Mgr. Radoslav Ruso

underwriting Assistant

Angažoval som sa v občianskych združeniach a aktivitách zameraných na životné prostredie, separovanom zbere odpadu, skrášľovaní verejného priestranstva, odstraňovaní skládok a iných aktivitách.
Pracovne som po krátkom období v štátnej správe pracoval najmä v súkromnom sektore. Dnes pôsobím ako asistent upisovateľov poistného rizika v Swiss Re.

Chcem, aby na Slovensku bola radosť žiť. Či už na dedinách, v obciach alebo mestách naprieč celým Slovenskom. Základom preto musí byť kvalitné školstvo a zlepšenie vzdelávacieho systému. Veľmi dôležité je taktiež kvalitné a dostupné zdravotníctvo. Ďalšou kľúčovou oblasťou je regionálny rozvoj, v ktorom musí štát spolupracovať so samosprávami. Na to nadväzuje modernizácia štátnej a verejnej správy. Na Slovensku musí platiť rovnosť príležitostí a možností pre všetkých občanov a občianky. Prioritou pre štát musí byť zdravé a chránené životné prostredie. 

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare