Prejsť na obsah

101

Mgr. Peter Macsek

výskumník

Vyštudoval som experimentálnu biológiu na Masarykovej univerzite, aktuálne si robím doktorát v Nemeckom národnom centre na výskum rakoviny (DKFZ), kde sa venujem funkčnej genomike v nádoroch pečene. Ako zástupca doktorských výskumníkov a výskumníčok Helmholtz Juniors asociácie mám za cieľ zlepšiť akademické prostredie, ktoré prechádza kritickým obdobím charakterizovaným neudržateľným tlakom na výkon, enormným zhoršením mentálneho zdravia a neakceptovateľnou prítomnosťou rodovo-podmieneného násilia.

Témy, ktoré sa dostávajú do centra diania na Slovensku, sa stali terčom argumentačných faulov a nevedeckých tvrdení. Nepravdy o pandémii COVID-19, autonómii žien počas tehotenstva či právach queer ľudí sú umožnené aj vďaka tomu, že v parlamente nezaznievajú vedecké a (bio)etické argumenty, opierajúce sa o štúdie, rešerše a meta-analýzy. Preto sa usilujem stať sa jedným z hlasov akademického konsenzu pre národnú radu, s vierou, že vedecké poznanie má schopnosť prispieť k depolarizácii spoločnosti.

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare