Prejsť na obsah

120

Mgr. Monika Sabanoš MBA

rodičovská dovolenka

Vzdelanie som získala v odbore medzinárodné vzťahy. Posledným zamestnaním pred nástupom na rodičovskú dovolenku bola funkcia výkonnej asistentky CEO firmy Generali. Spolupracujem taktiež s organizáciou Modrosvet, ktorá sa venuje deťom s poruchou autistického spektra a inými neurovývojovými poruchami.

Kandidujem hlavne preto, že ako manželka lekára a matka autistického dieťaťa nie som spokojná s fungovaním našej krajiny – zdravotníctvo, školstvo hlavne.

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare