Prejsť na obsah

53

PhDr. Milan Laurinc PhD., MPH

sestra, vysokoškolský učiteľ

Pracujem ako zdravotný brat v intenzívnej starostlivosti v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Taktiež som garantom ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS Salvus a učiteľom na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre. Podieľal som sa na tvorbe a implementácii legislatívy, týkajúcej sa zdravotnej starostlivosti a postavenia zdravotníkov a zdravotníčok na Slovensku. V minulosti som bol riaditeľom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a riaditeľom Odboru ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva. Som členom Komisie sociálnej a bytovej v mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Zdravie národa a moderný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti sú najväčším benefitom pre prosperujúce Slovensko. Rozvíjať následnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť so zameraním na jej efektívnosť a využitie ošetrovateľských tímov. Zlepšiť postavenie a pracovné podmienky zdravotníckeho personálu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vytvoriť motivačné a stabilizačné prostredie pre zvýšenie počtu zdravotníkov a zdravotníčok, udržateľnosť ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare