Prejsť na obsah

81

Martin Baloga

architekt, urbanista

Vzdelanie som získal na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Pracujem a pôsobím ako architekt. Venujem sa však aj práci urbanistu, vede a výskumu v oblasti územného plánovania či príprave legislatívnych predpisov pre Slovenskú komoru architektov a iné, a výuke na STU. Zároveň som poslancom MsZ v Poprade.

Chcel by som docieliť zjednodušenie procesov pri získavaní stavebných povolení na základe jasných pravidiel pri zachovaní participatívneho procesu bez byrokracie. Účelné plánovanie s cieľom efektívneho nastavenia grantových schém pre samosprávy na základe strategických plánov. Cieľom nemá byť zložitý proces prispôsobovania sa nastaveným finančným mechanizmom, ale nastavenie finančných mechanizmov na základe schválených strategických rozvojových plánov. Výsledkom bude viac peňazí v reálnych investíciách. 

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare