Prejsť na obsah

92

Mgr. Marianna Piršelová

lektorka permakultúry a klimatická aktivistka

Mojou pracovnou náplňou a zároveň záľubou je tvorba prírodných a permakultúrnych záhrad. Som permakultúrna dizajnérka, lektorka, klimatická aktivistka a feministka. Skúsenosti z práce v reklame uplatňujem aj v PR a komunikačných stratégiách pre rôzne projekty.
Som členkou Rady školy v ZŠ v Stupave, členkou pracovnej skupiny „Životné prostredie a energetika“ a „Školstvo a vzdelávanie“ k príprave a spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024 – 2030.

Kandidujem, lebo mi nie je ľahostajná budúcnosť ďalších generácií najmä z pohľadu klimatickej zmeny a sociálneho hľadiska. Demokracia nie je dokonalá, ale zatiaľ je to najlepší možný systém, ktorý máme. Systém, ktorý sa usiluje o rešpekt k menšinám a marginalizovaným skupinám, podporuje občiansku spoločnosť a klimatickú spravodlivosť. Rada by som túto krajinu videla rásť s hodnotami ako je úcta k druhým, ochrana prírody, podpora sociálnej spravodlivosti a rodovej rovnosti.

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare