Prejsť na obsah

59

Ing. Marián Mališ

metodik rozvoja služieb a občiansky aktivista

Pracujem v letectve, v oblasti rozvoja služieb, aby bolo lietanie bezpečné pre ľudí a prijateľné pre životné prostredie. Mám dlhoročné skúsenosti s prácou v medzinárodných organizáciách ako ICAO, EUROCONTROL a CANSO.
Som aj dlhoročný občiansky aktivista a mobilizujem ľudí k väčšej občianskej angažovanosti. Sám pôsobím ako poslanec, člen obecnej rady a predseda komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu. Podieľam sa na verejných podujatiach, aj ich organizujem a vediem športový klub.

Som aktívny, vzdelávam sa a zaujímam sa o svet naokolo. Zažil som veľa dobrého, mám veľa príležitostí porovnávať situáciu u nás a v iných krajinách. Uvedomujem si naše zaostávanie a potrebu zásadných zmien. Nechcem stáť pomimo a kritizovať. Chcem pomáhať. Preto som sa pred pár rokmi stal zakladajúcim členom PS, a preto kandidujem do parlamentu. Svojimi znalosťami a skúsenosťami chcem pomôcť Slovensku adaptovať sa na budúce zmeny, s cieľom dať primeranú šancu aj ďalším generáciám.

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare