Prejsť na obsah

66

Mgr. Ľubica Bednárová

špecialistka na odpadové hospodárstvo

Mám vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru. Pracujem v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie. Som špecialistka na odpadové hospodárstvo a občianska aktivistka najmä vo svojom meste Spišská Nová Ves. Ako dobrovoľníčka spolupracujem s občianskymi združeniami a venujem sa zvyšovaniu environmentálneho povedomia hlavne u detí a mládeže. Vo svojom meste sa venujem ako členka mestského výboru a komisie zlepšeniu a zvýšeniu kvality života našich občanov a občianok.

Pochádzam z východného Slovenska, z mesta na Spiši a som presvedčená, že aj východ si zaslúži viac. Kvalitné vzdelávanie, viac pracovných príležitostí, dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, dôstojnú starobu, rovnosť príležitostí pre vzdelanie, kvalitný priestor pre osobnostný rozvoj, dostupnosť bývania pre mladé rodiny, podporu tradičných hodnôt vidieka. Len aktívnym prístupom vieme podporiť to, aby ľudia ostali žiť, pracovať, zakladať rodiny práve v rodiskách.

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare