Prejsť na obsah

150

PhDr. Jolana Kusá

Pôvodne som vyštudovala filozofiu a biológiu a filozofiu som 5 rokov učila na Prírodovedeckej fakulte.
Po previerkach v roku 1970 som musela z fakulty odísť, v roku 1971 som sa vydala za prof. Miroslava Kusého a narodila sa mi dcéra Alexandra, v roku 1976 druhá dcéra Dagmar.

V roku 1972 som začala pracovať v novovzniknutom systéme manželských poradní. Doplnila som si vzdelanie o psychológiu a výcviky. Poradenstvo, ľudská osobnosť, vzťahy a duševné zdravie sú mojou profesiou aj koníčkom.

Moja ponuka je dôstojná budúcnosť pre všetky generácie.

Obsah PS,  hodnoty a ciele sú v súlade s mojimi. Zvlášť oceňujem priestor pre ľudské práva, osobné slobody, koncepciu rodiny a duševného zdravia a v školstve vzťahovú a sexuálnu výchovu.

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare