Prejsť na obsah

91

Ing. Jakub Jochman

stavebný inžinier, špecialista majetkovej správy NDS

Pochádzam z Popradu, vyštudoval som na STU inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Pracoval som ako projektant ciest a diaľnic, následne v Národnej diaľničnej spoločnosti ako špecialista majetkovej správy. Pracovnú skúsenosť mám aj z oddelenia investícií mesta na Mestskom úrade v Poprade. Medzi moje záľuby patrí okrem rodiny šport, mimo iného hokej, v ktorom som aj rozhodcom – a politika.

Celý svoj profesijný život sa venujem doprave či už ako projektant ciest a diaľnic, ale najmä ako človek dohliadajúci na prevádzku diaľnic spojenú s kontrolnou činnosťou finálneho diela stavby a preberaním do majetku a správy. Mojou víziou je dokončenie cestnej siete a to, aby tieto cesty a diaľnice boli kvalitné, moderné a bezpečné. Taktiež sa zaujímam o rozvoj miest, a to predovšetkým v oblasti parkovania, športu a nakladania s odpadmi. Mojím cieľom je, aby ľudia ostávali, resp. aby sa chceli vrátiť na Slovensko. 

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare