Prejsť na obsah

76

Mgr. Ingrida Gorcovská

sociálna kurátorka

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna a charitatívna služba. Od roku 2020 pôsobím na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Začínala som na oddelení poradenstva a vzdelávania a od februára 2021 sa venujem práci sociálnej kurátorky na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Prešove. Na mojej práci ma baví najmä pomáhať ľuďom a motivovať ich k sebestačnosti. V súkromí sa venujem samoštúdiu v oblasti osobného rozvoja.

Kandidujem z dôvodu osobnej skúsenosti s nefunkčnosťou inštitúcií, nezáujmu ľudí o život okolo nás a našu budúcnosť. Chcem dokázať voličom a voličkám, že som človek, ktorý má reálnu víziu lepšieho zajtrajška a nevzdáva sa pri prvom neúspechu. Pretože neúspech neexistuje, je len cesta, ktorá nás vedie k cieľu. 

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare