Prejsť na obsah

127

Mgr. Igor Holéczy

podnikateľ v oblasti cestovného ruchu

Vysokoškolské štúdiá som absolvoval na Univerzite P. J. Šafárika v odboroch amerikanistika a sociálna práca (Mgr.). Absolvoval som aj študijný pobyt na Universiteit van Amsterdam v odbore Európske štúdiá. Po vysokej škole som pracoval ako novinár v redakcii spravodajstva Slovenského rozhlasu, v Českej tlačovej kancelárii a neskôr ako hovorca Národného inšpektorátu práce. Od roku 2012 s ďalšími ľuďmi prevádzkujeme známu Košickú detskú historickú železnicu.

Mojou snahou je podporiť a zachrániť európske a transatlantické ukotvenie Slovenska, posilniť a ďalej rozvíjať princípy demokratického štátu, zdôrazňovať nevyhnutnosť zelenej transformácie a posilňovania ľudských práv v našej krajine. Vyvstávajúcim problémom je prejavujúci sa ekonomický úpadok Slovenska, čo je dôsledkom absolútneho zanedbávania reforiem. Slovensko zaostáva v zdravotníctve a v školstve, pričom práve kvalitné školstvo je predpokladom úspechu ďalších generácií.

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare