Prejsť na obsah

60

PaeDr. Elena Cinová

učiteľka profesijného rozvoja

Od roku 1995 pracujem v školstve na rôznych pozíciách, momentálne ako učiteľka profesijného rozvoja. Okrem lektorovania som garantkou vzdelávacích programov s rôznym zameraním, autorkou publikácií, spoluautorkou národných projektov zameraných na vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít, ako i využitia aktivizujúcich metód vo výchove. Bola som medzi prvými, ktorí prinášali poznatky s implementáciou inklúzívneho vzdelávania. Pracujem ako dobrovoľníčka s násťročnými deťmi, ktoré pochádzajú z vylúčených lokalít.

Prvým dôvodom je navrátiť ľudom vieru, že politika sa dá robiť slušne. Ďalšou prioritou je oblasť vzdelávania. Prebiehajúca reforma nie v plnej miere zabezpečuje potreby všetkých účastníkov a účastníčok výchovno-vzdelávacieho procesu. Čaká nás obdobie, v ktorom Slovensko musí pripraviť opatrenia na odstránenie segregácie a rada by som zabezpečila, aby neboli len formálne. 

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare