Prejsť na obsah

46

Mgr. Dana Cervanová

profesionálny náhradný rodič

Vysokoškolské vzdelanie som získala v odbore sociálna práca a dlhodobo sa venujem práci s ľuďmi, konkrétne komunitám ohrozeným sociálnym vylúčením. Aktívne pracujem s klientmi a klientkami pri ich zaradení do spoločnosti a pomáham im preklenúť ťažké životné situácie. Deväť rokov sa venujem deťom z Centra pre deti a rodiny, ktorým poskytujem teplo domova a vediem ich cestou života.

Som presvedčená, že ako žena môžem ponúknuť iný pohľad na riešenie problémov a svojimi skúsenosťami z terénu zlepšiť ľuďom v našej krajine ich životnú situáciu. Chcem priniesť do politiky čestnosť, spravodlivosť, odbornosť a pokoru. 

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare