Prejsť na obsah

90

Mgr. Anna Beláková

učiteľka

Narodila som sa v Bratislave, kde žijem celý svoj život. Vyštudovala som na Pedagogickej fakulte Univerzite Komenského, pracujem ako učiteľka. Ako dobrovoľníčka sa zaujímam o práva zvierat, taktiež sa venujem zážitkovému vzdelávaniu.

Kandidujem, pretože by som rada pomohla skvalitniť naše školstvo, motivovať učiteľov a učiteľky, a tak zlepšiť ich postavenie v spoločnosti.
Taktiež by som sa chcela podieľať na opatreniach, ktoré by zabezpečili dôstojný život každého spoločenského, hospodárskeho, ale aj voľne žijúceho zvieraťa.

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare